Organizarea excursiilor și a taberelor

Organizarea excursiilor și a taberelor

OMENCS nr. 3637/12.04.2016 privind condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar Regulament cadrude organizare și desfășurare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi...

Accesul în școală

In conformitate cu nota Ministerului Educatiei nr. 27267/12.11.2012: Asigurarea securităţii si a siguranţei elevilor in perimetrul unitatilor şcolare constituie o responsabilitate esenţiala a conducerii acesteia, pentru evitarea riscurilor producerii...

Solicitare informaţii de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes...

Creșterea siguranței în unitățile de învatamant

LEGEA Nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamant 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 1. – Siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub...