Despre școala Ion Heliade Rădulescu

Situată în Sectorul 1 al capitalei, Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” este o instituție de învățământ cu renume, cu un trecut încărcat de istorie.

Învățământ gimnazial

10 clase de învâțământ gimnazial, în sediul temporar. 

Învâțământ Primar

15 clase pentru nivelul primar

Învățământ preșcolar

În prezent 5 grupe organizate în 2 locații.

înscrieri

Înscrierea pentru clasa pregătitoare

Primul pas – clasa pregătitoare

2020-2021

METODOLOGIE OFICIALĂ DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2020-2021

Procedură, formulare, calendar

Februarie – Martie 2020

În această secțiune veți informații actuale despre calendarul de înscriere, documentele necesare și ghidul de completare.

Baza Materială

Locație și baza materială

Conform informațiilor curente, cele 3 clase pregătitoare planificate pentru următorul an școlar vor fi găzduite în sediul grădiniței 248.

Abonează-te!

Dacă vrei să te ținem la curent cu toate informațiile publicate pe site și cu alte informații relevante atât pentru părinți cât și pentru elevi, actuali și viitori, asigură-te că te anonezi la newsletter. 

FEATURED

Proiecte Educaționale

Martie 2020

Europa Casa Noastră – Interferențe Culturale

Prima activitate din acest proiect se va desfășura în martie 2020 și constă într-o expoziție concurs de mărțișoare și felicitări realizate de copii.

În curând

Happy Child in Europe

Biografie

Ion Heliade-Rădulescu

Născut pe 6 ianuarie 1802 la Târgovişte, a fost un filolog desăvârșit: poet, prozator, traducător, îndrumător literar şi animator cultural. Tatăl, Ilie Rădulescu, a fost căpitan de poteră, apoi a slujit o vreme ca polcovnic în armata rusească, dobândind şi o oarecare avere: o moşie în judeţul Ialomiţa şi o casă în Bucureşti. Mama, Eufrosina (născută Danielopol), era dintr-o familie de negustori greci sau aromâni stabiliţi în Bucureşti. Heliade-Rădulescu şi-a început instrucţia în greceşte, cu un Ion Heliade Radulescudascăl Alexe şi abia la 10 ani învaţă să citească româneşte pe o carte cu slove chirilice. La moşie citeşte Alexandria, numeroase legende religioase şi populara carte a lui I. Barac, ”Istorie despre Arghir cel frumos” şi ”Elena cea frumoasă şi pustiită crăiasă”. Studiile greceşti şi le-a continuat la Bucureşti apoi, din 1814, la Academia Domnească de la Schitu Măgureanu. Aici, prin dascălul grec Constantin Vardalah, Heliade-Rădulescu capătă primele noţiuni de filosofie iluministă şi cunoaşte scrierile lui Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Condillac, Destutt de Tracy. Retorica şi poetica le învaţă după Boileau, La Harpe, Marmontel şi Hugh Blair. Din şcoala grecească i-a rămas şi numele Eliad sau Eliade (după prenumele grecizat al tatălui), cu care a semnat multă vreme.
Ion Heliade Rădulescu e fost elevul lui Gh. Lazăr, căruia i-a urmat la conducerea școlii de la „Sfântul Sava” (1822-1829). Este membru activ al asociaților culturale din epocă: „Societatea Literară” (1827), „Societatea Filarmonică” (1833), întemeietor al presei din Țara Românească: Curierul Românesc (1829) și Curierul de ambe sexe (1837), tipograf, editor, poet, prozator, critic. În 1828 apare Gramatica Românească, în care autorul susține simplificarea alfabetului chirilic, fonetismul ortografic, împrumutarea neologismelor din latină și din limbile romanice. A predat timp de 6 ani lecţii de matematică, de gramatică românească, cunoştinţe de filosofie şi retorică. Chemat de Dinicu Golescu, participă, alături de Stanciu Căpăţineanu, la întemeierea Societăţii Literare (1827), ale cărei statute, redactate de el, cuprindeau, ca principale obiective, transformarea şcolii de la „Sf. Sava” în colegiu, crearea de şcoli primare săteşti, editarea unor ziare în limba română, încurajarea traducerilor din literatura universală, fondarea unui teatru naţional, reforme sociale antifeudale. La 1828 tipăreşte la Sibiu ”Gramatica românească”, prelucrată după un model francez; în anul următor scoate „Curierul românesc”, primul ziar apărut în Ţara Românească. Odată cu achiziţionarea unei tipografii, începe o bogată activitate editorială, în care traducerile au întâietate. Cu rare excepţii, scriitorii afirmaţi în această perioadă au debutat sau şi-au publicat principalele opere în „Tipografia lui Eliad”. Divergenţele politice şi personale, polemicile în jurul limbii literare au dezbinat conducerea societăţii, au grăbit destrămarea ei şi au accentuat adversitatea dintre Heliade-Rădulescu şi ceilalţi reprezentanţi ai mişcării naţionale de înnoire politică şi culturală. După modelul lui Aime Martin, lansează proiectul unei „Biblioteci universale” prin care urmărea traducerea şi editarea sistematică a principalelor opere filosofice, literare şi istorice din Antichitate până în epoca modernă. Între 1843 şi 1848 este director al Arhivei Ţării Româneşti. În preajma evenimentelor de la 1848 se alătură comitetului revoluţionar, participă direct la toate acţiunile (Proclamaţia de la Izlaz este, în cea mai mare parte, redactată de el), e ales ministru în Guvernul Provizoriu, apoi membru al Locotenentei Domneşti împreună cu Nicolae Golescu şi Christian Tell. Adept al acţiunilor moderate, în opoziţie cu aripa radicală a revoluţionarilor, s-a pronunţat împotriva împroprietăririi clăcaşilor, pentru o înţelegere cu Turcia şi pentru o desprindere totală de sub protectoratul Rusiei. După înfrângerea revoluţiei pleacă în exil la Paris, apoi se stabileşte în insula Chios, împreună cu familia, şi, în ultimii ani, din nou la Paris.Theodor_Aman_-_Ion_Heliade_Radulescu
În anii exilului (1848-1858) publică intens articole şi broşuri politice în română şi în franceză, prezentând opiniei publice din străinătate, dintr-o perspectivă subiectivă, deseori deformatoare, evenimentele de la 1848, dar atrăgând totodată atenţia puterilor europene asupra Ţărilor Române. Iritarea împotriva unor tovarăşi de exil (Ion Ghica, C.A. Rosetti, Cezar Bolliac), manifestările de grandomanie sunt agravate de treptata lui izolare şi de pierderea influenţei politice. Întors defintiv în ţară, în 1859, după o călătorie la Londra şi Paris, încearcă să reintre în viaţa politică.
A trecut la cele veșnice pe 27 aprilie 1872 la Bucureşti.

Acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, spune că Ion Heliade Rădulescu a fost considerat părintele literaturii române. El a fost poet, profesor, publicist, orator, creator de sisteme lingvistice și filosofice, autorul unei Gramatici a limbii române, editor de ziare și de cărți, spirit carbonar, inițiator de societăți culturale și politice, una dintre figurile centrale ale Revoluției de la 1848. A fost unul dintre fondatorii Academiei Române și primul ei președinte, ales la 31 august / 12 septembrie 1867, reales în 1868 și în 1869. A demisionat în 1869. Atunci au fost organizate cele două secții – de filologie, literatură și istorie arheologie -, cele două fonduri Cuza și Zapa și a organizat primele trei premii ale Academiei Române, a sprijinit proiectul de ortografie al lui Timotei Cipariu și a aprobat apariția Analelor, care apar până astăzi. Tot sub președinția lui s-a aprobat Regulamentul și constituirea unei comisii pentru elaborarea Dicționarului limbii române, care abia la sfârșitul acestui an va fi finalizat. ”Există în toate inițiativele lui o impaciență și o deschidere a spiritului pe care nu le întâlnim la alte spirite ale vremii. Pentru Heliade a face literatură este a face politica națiunii…. Este o figură culturală de prim ordin în secolul XIX.” subliniază Eugen Simion în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia zilei de naștere a lui Heliade Rădulescu.

Surse :

www.oltenitainfo.ro
www.istorie-pe-scurt.ro
www.ampt.ro