Conform prevederilor regulamentelor ce guvernează activitatea unităților de învățământ, există o serie de documente care trebuie să fie publicate pe site-ul insituției de învățământ la scurt timp după adoptarea acestora de organismele de conducere ale școlii.

Iată o listă cu aceste documente, care odata publicate pe site-ul școlii vor fi disponibile ca link și în această secțiune.

  • Regulamentul de organizare și funcționare
  • Raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ
  • Rapoartele semestriale și anuale de activitate

Mai există o serie de documente de prognoză, care conform reglementărilor „se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes public.„.

Documentele de prognoză ale unității de învățământ realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt:

  • a) planul de dezvoltare instituțională, respectiv planul de acțiune al școlii pentru învățământul profesional și tehnic (PAS);
  • b) planul operațional al unității;
  • c) planul managerial (pe an școlar);
  • d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

Conform prevederilor aceluiași regulament, directorul poate elabora și alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului unității de învățământ.

Vom reveni când vom avea acordul de publicare al acestor documente.