Finanţarea de baza – de la Ministerul Educaţiei

Statul asigura finanţarea de baza pentru toţi elevii din invatamantul obligatoriu. Finanţarea se face in baza costului standard per elev. Acesta este de 3.740 lei/an

Ce acoperă costul standard?

  • cheltuielile cu salariile, sporurile si alte drepturi salariale in bani
  • cheltuielile cu formarea continua si evaluarea personalului
  • cheltuielile cu evaluarea periodica interna a elevilor
  • cheltuielile materiale si pentru servicii
  • cheltuielile cu întreţinerea curenta

Finanţare complementara – de la bugetul local

Aceasta vine de la bugetul local (primarie) si acoperă costuri ce nu sunt incluse în finanţarea de bază:

  • investiţii, reparaţii capitale, consolidări;
  • burse
  • naveta elevilor si a profesorilor
  • concursuri şcolare sau participarea la proiecte europene

Finanţarea de baza si finanţarea complementara se realizează pe baza contractului de management încheiat intre directorul unitatii de invatamant  si primarul localităţii

Directorul si consiliul de administraţie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica răspund de încadrarea in bugetul aprobat, in condiţiile legii.

Bugetul scolii trebuie făcut public, de către fiecare şcoala in parte, prin afişarea pe site sau la avizier.

 Legea educaţiei naţionale 1/2011 – art. 104-111

Puteți consulta bugetul școlii aici:

https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro