Ce trebuie să știm

1. Hotărârile luate in consiliul de administraţie trebuie făcute publice, fiind afişate la avizier sau pe site-ul școlii, conform Metodologiei-cadru de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învățământ preuniversitar, aprobata prin OMEN 4619/2014 – art. 14 pct.2.

2. Bugetul scolii trebuie făcut public, fiind afişat pe site sau la avizier, conform legii 544/2001 – art. 5 pct.1e.

3. Statutul elevului adoptat prin OMEN 4742/2016 trebuie adus la cunoştinţa elevilor si părinţilor.

4. Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – ROFUIP – adoptat prin OMEN 5079/2016 trebuie adus la cunoştinţa elevilor si părinţilor.

5. Regulamentul de ordine interioara – ROI – alcătuit in conformitate cu Statutul elevului ROFUIP trebuie adus la cunoştinţa elevilor si părinţilor.

OMEN Nr 4619_2014 Metodologia cadru de organizare si functionare a …